ζευγάρι.jpg

H Συμβουλευτική Ζεύγους αποτελείται από συνεδρίες μιάμισης  ώρας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, συμμετέχουν και οι δύο σύντροφοι. Αυτές οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία ή διμηνιαία βάση. Η Συμβουλευτική Ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προκλήσεις ή που θέλουν απλώς να βελτιώσουν τη σχέση και την επικοινωνία τους. Η Θεραπεία Gestalt μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας και τον σύντροφό σας και να αναπτύξετε και να διατηρήσετε μια πιο ισορροπημένη και υγιή σχέση.